Etikai kódex

Sajtótanácsi rendeletek

A kibermédia lefedettségére vonatkozó irányelvek

A véleményszabadság, a szólásszabadság és a sajtószabadság Pancasila, az 1945-ös alkotmány és az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata által védett emberi jogok. A kibermédia léte Indonéziában a véleményszabadság, a szólásszabadság és a sajtószabadság része is.

A kibermédia sajátossága, hogy iránymutatást igényel ahhoz, hogy irányítása szakszerűen, az 40. évi 1999. számú sajtótörvény és Újságíróetikai Kódex szerinti feladatainak, jogainak és kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. . Emiatt a Sajtótanács sajtószervezetekkel, kibermédia-menedzserekkel és a nyilvánossággal közösen összeállította az alábbi kibermédia-lefedettségi irányelveket:

 1. 1. Hatály
  1. a. A kibermédia az internetet használó és újságírói tevékenységet folytató médiumok valamennyi formája, amely megfelel a sajtótörvény és a Sajtótanács által meghatározott sajtóvállalati szabványok követelményeinek.
  2. b. Felhasználó által generált tartalom a kibermédia felhasználói által létrehozott és/vagy közzétett minden tartalom, beleértve a cikkeket, képeket, megjegyzéseket, hangokat, videókat és a kibermédiához, például blogokhoz, fórumokhoz, olvasói megjegyzésekhez vagy nézőkhöz csatolt feltöltés különféle formáit. .
  3. 2. Hírek ellenőrzése és mérleg
  4. a. Elvileg minden hírt ellenőrizni kell.
  5. b. Az olyan híreket, amelyek más feleket károsíthatnak, ellenőrizni kell ugyanazon a híren, hogy megfeleljenek a pontosság és az egyensúly elvének.
  6. c. A fenti a) pont rendelkezései kizártak, feltéve, hogy:
   1. 1. A hírek valóban sürgős közérdeklődést keltenek;
   2. 2. Az első hírforrás egyértelműen azonosított, hiteles és hozzáértő forrás;
   3. 3. A megerősítendő hír alanya ismeretlen és nem kérdezhető;
   4. 4. A média magyarázatot ad az olvasónak, hogy a hír még mindig további ellenőrzést igényel, amelyet a lehető leghamarabb meg kell keresni. A magyarázatok ugyanannak a történetnek a végén találhatók, zárójelben és dőlt betűvel.
  7. d. A hír (c) pont szerinti betöltését követően a média köteles folytatni az ellenőrzési erőfeszítéseket, és az ellenőrzés megszerzése után az ellenőrzés eredményeit a frissítés tartalmazza a nem ellenőrzött hírre mutató hivatkozással.
  8. 3. Felhasználó által generált tartalom

A számítógépes médiának tartalmaznia kell a Felhasználó által generált tartalomra vonatkozó olyan feltételeket, amelyek nem ütköznek a 40. sz. 1999. évi XNUMX. sz., a sajtóról és az Újságíróetikai Kódexről, amelyek egyértelműen és világosan vannak elhelyezve.

  1. a. A kibermédia megköveteli, hogy minden felhasználó regisztráljon tagságra, és először bejelentkezési folyamatot hajtson végre, hogy a Felhasználó által generált tartalom minden formáját közzé tudja tenni. A bejelentkezéssel kapcsolatos rendelkezések további szabályozásra kerülnek.
  2. b. A regisztráció során a kibermédia megköveteli a felhasználóktól, hogy írásban hozzájáruljanak ahhoz, hogy a közzétett Felhasználó által generált tartalom:
   1. 1. Nem tartalmaz hazugságot, rágalmazást, szadisztikus és obszcén tartalmat;
   2. 2. Nem tartalmaz olyan tartalmat, amely előítéleteket és gyűlöletet tartalmaz etnikai, vallási, faji és csoportközi vonatkozásban (SARA), és erőszakos cselekményekre buzdít;
   3. 3. Nem tartalmaz nemi és nyelvi különbségek alapján diszkriminatív tartalmat, és nem alázza le a gyengéket, szegényeket, betegeket, értelmi fogyatékosokat, testi fogyatékosokat.
  3. c. A kibermédia abszolút jogosultsággal rendelkezik a (c) ponttal ellentétes, Felhasználó által generált tartalom szerkesztésére vagy törlésére.
  4. d. A kibermédiának panasztételi mechanizmust kell biztosítania azon Felhasználó által generált tartalom esetében, amelyről úgy ítélik meg, hogy megsértette a c) pont rendelkezéseit. A mechanizmust a felhasználók számára könnyen elérhető helyen kell biztosítani.
  5. e. A kibermédia köteles a panasz kézhezvételétől számított 2 x 24 órán belül arányosan a lehető legrövidebb időn belül szerkeszteni, törölni és helyesbíteni minden olyan Felhasználó által generált tartalmat, amelyet bejelentettek és sértik a c) pont rendelkezéseit. .
  6. f. Az (a), (b), (c) és (f) pontban foglalt rendelkezéseket teljesítő kibermédia nem vállal felelősséget a c) pont rendelkezéseit sértő tartalom betöltése által okozott problémákért.
  7. g. A kibermédia felelős a Felhasználó által generált tartalomért, amelyet jelentenek, ha az (f) pontban meghatározott határidőn túl nem tesz korrekciós intézkedéseket.
  8. 4. Hibák, javítások és a válaszadás joga
  9. a. A hibák, javítások és válaszadási jog a Sajtótörvényre, az Újságíróetikai Kódexre és a Sajtótanács által meghatározott válaszadási jogra vonatkozó irányelvekre hivatkoznak.
  10. b. A hibákat, javításokat és/vagy a válaszadási jogot a javított, javított vagy válaszadási jogot kapott hírhez kell kapcsolni.
  11. c. Minden hibabejelentésben, helyesbítésben, válaszadási jogban kötelező feltüntetni a hiba, a helyesbítés és/vagy a válaszadási jog betöltésének időpontját.
  12. d. Ha egy bizonyos kibermédia hírt más kibermédia terjeszt, akkor:
   1. 1. A kibermédia felelőssége a hírkészítőkért a kibermédiában vagy a technikai felhatalmazása alá tartozó kibermédiában közzétett hírekre korlátozódik;
   2. 2. A kibermédia által végzett hírjavításokat más kibermédiának is el kell végeznie a javított kibermédiából származó hírekre hivatkozva;
   3. 3. Az a média, amely kibermédiából hírt terjeszt, és a hírt a kibermédia tulajdonosa és/vagy a hír készítője szerint nem javítja, teljes mértékben felelős a nem javított hír minden jogi következményéért.
  13. e. A sajtótörvény értelmében a válaszadás jogát nem kiszolgáló kibermédiák büntetőjogi szankciókkal sújthatók, legfeljebb 500.000.000 XNUMX XNUMX Rp (ötszázmillió rúpia) pénzbírsággal.
  14. 5. Hírek visszavonása
  15. a. A megjelent hírek a szerkesztőn kívüli cenzúra okán nem vonhatók vissza, kivéve a SARA-val, erkölcsiséggel, a gyermekek jövőjével, az áldozatok traumatikus élményeivel vagy a Sajtótanács által meghatározott egyéb speciális megfontolásokkal kapcsolatos kérdéseket.
  16. b. Más kibermédiának követnie kell az eredeti médiából származó, visszavont híridézetek visszavonását.
  17. c. A hír visszavonásához csatolni kell a visszavonás indokait, és közölni kell a nyilvánossággal.
  18. 6. Reklámozás
  19. a. A kibermédiának egyértelműen különbséget kell tennie a hírtermékek és a hirdetések között.
  20. b. Minden hírnek/cikknek/tartalomnak, amely reklám és/vagy fizetett tartalom, tartalmaznia kell a „reklám”, „reklám”, „hirdetések”, „szponzorált” vagy más szavakkal, amelyek elmagyarázzák, hogy a hír/cikk/tartalom reklám.
  21. 7. Szerzői jog

A kibermédiának tiszteletben kell tartania a szerzői jogokat a vonatkozó törvények és rendelkezések szerint.

  1. 8. Irányelvek beillesztése

A kibermédiának egyértelműen és egyértelműen tartalmaznia kell ezeket a kibermédia-lefedettségi irányelveket a médiájában.

  1. 9. Vita

A jelen kibermédia-lefedettségi irányelvek végrehajtásával kapcsolatos vita végső értékelését a Sajtótanács oldja meg.

Jakarta, 3. február 2012

(Ezt a kézikönyvet a Sajtótanács és a jakartai sajtóközösség írta alá, 3. február 2012.).

https://dewanpers.or.id/